Trang chủ Laptop HP Pavilion DM4 Core i3 ,RAM 4GB ,HDD 320GB z3003850818240_a198f3acb37477cc35aa630e64a0302b