Trang chủ Hướng dẫn Hướng dẫn tắt trạng thái hoạt động Facebook, ẩn đi sự hiện diện của bản thân