Trang chủ Laptop HP Pavilion DM4 Core i3 ,RAM 4GB ,HDD 320GB z3003823540264_36586d90baa312811f96843466596107